Chi tiết món ăn

SƯỜN XÀO TÀU XÌ

Các sản phẩm khác

TÔM + MỰC XÀO TÀU XÌ

TÔM + MỰC XÀO TÀU XÌ

Giá: 175.000 Đ
MỰC LÁ XÀO SA TẾ

MỰC LÁ XÀO SA TẾ

Giá: 165.000 Đ
BÒ XÀO CẢI THÌA

BÒ XÀO CẢI THÌA

Giá: 175.000 Đ
MỰC LÁ XÀO BÔNG CẢI

MỰC LÁ XÀO BÔNG CẢI

Giá: 165.000 Đ
BÒ XÀO RAU MUỐNG

BÒ XÀO RAU MUỐNG

Giá: 175.000 Đ
BÒ XÀO ỚT XANH

BÒ XÀO ỚT XANH

Giá: 175.000 Đ
BÒ XÀO HÀNH CẦN

BÒ XÀO HÀNH CẦN

Giá: 175.000 Đ
Zalo
Facebook
back-to-top.png