NHÀ HÀNG VŨNG TÀU| NHÀ HÀNG HẢI SẢN BÃI TRƯỚC| NHÀ HÀNG VẠN CHÀI

NGHÊU THƯỜNG

NGHÊU XÀO TÀU XÌ

NGHÊU XÀO TÀU XÌ

Giá: 115.000 Đ
NGHÊU HẤP LÁ QUẾ

NGHÊU HẤP LÁ QUẾ

Giá: 115.000 Đ
NGHÊU XÀO BƠ CAY

NGHÊU XÀO BƠ CAY

Giá: 115.000 Đ
NGHÊU XÀO SA TẾ

NGHÊU XÀO SA TẾ

Giá: 115.000 Đ
NGHẾU HẤP THÁI

NGHẾU HẤP THÁI

Giá: 125.000 Đ
NGHÊU HẤP GỪNG

NGHÊU HẤP GỪNG

Giá: 115.000 Đ
NGHÊU HẤP SẢ

NGHÊU HẤP SẢ

Giá: 115.000 Đ
Zalo
Facebook
back-to-top.png