NHÀ HÀNG VŨNG TÀU| NHÀ HÀNG HẢI SẢN BÃI TRƯỚC| NHÀ HÀNG VẠN CHÀI

ẾCH

ẾCH NẤU LÁ GIANG

ẾCH NẤU LÁ GIANG

Giá: 275.000 Đ
ẾCH RANG MUỐI HONG KONG

ẾCH RANG MUỐI HONG KONG

Giá: 145.000 Đ
ẾCH NƯỚNG MUỐI ỚT

ẾCH NƯỚNG MUỐI ỚT

Giá: 115.000 Đ
ẾCH XÀO SẢ ỚT

ẾCH XÀO SẢ ỚT

Giá: 115.000 Đ
ẾCH CHÁY BƠ TỎI

ẾCH CHÁY BƠ TỎI

Giá: 115.000 Đ
ẾCH CHIÊN NƯỚC NẮM

ẾCH CHIÊN NƯỚC NẮM

Giá: 115.000 Đ
ẾCH CHIÊN GIÒN

ẾCH CHIÊN GIÒN

Giá: 115.000 Đ
Zalo
Facebook
back-to-top.png