Chi tiết món ăn

CÁ BỚP NẤU NGÓT / HÀNH ỚT

Các sản phẩm khác

CANH CẢI XANH TÔM TƯƠI

CANH CẢI XANH TÔM TƯƠI

Giá: 125.000 Đ
CANH CUA ĐỒNG CÀ PHÁO

CANH CUA ĐỒNG CÀ PHÁO

Giá: 135.000 Đ
CANH BẦU TÔM TƯƠI

CANH BẦU TÔM TƯƠI

Giá: 145.000 Đ
CANH KHỔ QUA THỊT BẰM

CANH KHỔ QUA THỊT BẰM

Giá: 105.000 Đ
CANH SƯỜN LAGHIM

CANH SƯỜN LAGHIM

Giá: 165.000 Đ
CANH TẦN Ô TÔM TƯƠI

CANH TẦN Ô TÔM TƯƠI

Giá: 145.000 Đ
CANH RONG BIỂN TÔM TƯƠI

CANH RONG BIỂN TÔM TƯƠI

Giá: 145.000 Đ
CANH CHUA ĐẦU CÁ BỚP

CANH CHUA ĐẦU CÁ BỚP

Giá: 195.000 Đ
Zalo
Facebook
back-to-top.png